Stichting

Funcie Aandachtsgebied Naam
Voorzitter Verkeersregelaars, Speulersplekkie Marieke Varekamp a.i.
Secretaris   Marieke Varekamp
Penningmeester Techniek Lisette Koperdraat
Lid PR Mireille Schapelhouman
Lid Kiosk Lucy Mulder
Lid Vertegenwoordiger spelers, Grime, Souffleurs, Lief & Leed Marcel van der Heide
Lid Beheer theater, Klus- en bouwgroep Ad Wagemakers